TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete Támogató Szolgálat

5000 Szolnok
Dr. Kronberg János utca 4/a.

Web: msszolnok.hu
Email: ms1981@t-online.hu
Tel.: +36 56 514-058

 

A támogató szolgálat a fogyatékos személy önálló életvitelét elősegítő, a mindennapi szükségletei kielégítését célzó – személyes közreműködés által megvalósuló – szolgáltatás.

A támogató szolgáltatás célja: a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

A támogató szolgálat célcsoportja:

Jogszabályban rögzített célcsoport a szociálisan rászorultnak minősülő súlyosan fogyatékos személyek köre:

 • Látási fogyatékos
 • Hallási fogyatékos
 • Értelmi fogyatékos
 • Mozgásszervi fogyatékos
 • Pervazív fejlődési zavaros
 • Halmozottan fogyatékos
 • Egyéb fogyatékos

Ellátási terület: Szolnok és közigazgatási területe (Szandaszőlős)

Támogató szolgálattól igényelhető szolgáltatások:

1. Tanácsadás, esetkezelés

Ez a szolgáltatás ingyenesen igénybe vehető a szolgálat székhelyén személyesen, illetve a központi elérhetőségen telefonon is.

2. Személyi segítés

 • ápolás gondozás
 • háztartási segítség
 • felügyelet
 • képességfejlesztés
 • gyógypedagógiai segítségnyújtás

Ez a szolgáltatás térítési díj köteles szolgáltatás.

3. Szállítás

 • munkahelyre
 • egészségügyi intézményekbe
 • oktatási intézményekbe
 • közintézményekbe
 • kerekesszékesek szállítása akadálymentesített gépkocsiban

A szolgáltatás igénybevételénél van lehetőség szállításhoz kapcsolódó személyi segítésre is.
Amennyiben: az igénylő rendelkezik neurológus vagy pszichiáter szakorvosi igazolással , hogy állapota miatt kísérő nélkül nem szállítható

Térítési díj fizetése:

Támogató szolgálati ellátásért térítési díjat kell fizetni.
Szociálisan rászorult személy, aki:

 • fogyatékossági támogatásban VAGY
 • magasabb összegű családi pótlékban VAGY
 • vakok személyi járadékában részesül.

Ha ezen járadékok egyikében sem részesül, úgy az igénylő nem minősül szociálisan rászorultnak.

Térítési díjak

Szociálisan rászoruló esetében

 Ft/óra
Személyi segítés óradíj
 Ft/km
Szállítás kilométerdíj

Szociálisan nem rászoruló esetében

 Ft/óra
Személyi segítés óradíj
 Ft/km
Szállítás kilométerdíj