SZOLGÁLTATÁSOK

Ismerje meg szolgáltatásainkat

Érdekvédelem

A megye területén élő mozgáskorlátozottak érdekvédelme, összefogása, a társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolódásuk elősegítése az egyéni erőfeszítések összefogásával.

Információ

A fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára a társadalomban való részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés, sorstársi tanácsadás, jogi információ nyújtása.

Támogató Szolgálat

A fogyatékos személyek ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérése, életvitelük önállóságának megőrzése mellett lakáson belüli speciális segítségnyújtás.

ÉRDEKVÉDELEM

Egyesületünk:

 • szükség szerint kéri és kezdeményezi az állami, önkormányzati és társadalmi szervek közreműködését, segítségét,
 • szükség és lehetőség szerint mozgáskorlátozottakat foglalkoztató gazdasági társaságokat alapíthat önállóan vagy más társadalmi, gazdálkodó szervezetekkel közösen,
 • közreműködik és segíti a mozgáskorlátozottak helyzetének javítására vonatkozó jogszabályok végrehajtását és érvényesülését,
 • együttműködik mindazon állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel, amelyek alkotó módon elősegítik a mozgáskorlátozott, illetve a megváltozott munkaképességű, emberek társadalmi beilleszkedését, társadalmi rehabilitációját,
 • a Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetségének (MEOSZ) tagja és teljesíti a szövetségi tagsággal együtt járó kötelezettségeket, jogokat gyakorolja,
 • az egyesület céljait és feladatait a működési területén élő bármely mozgásfogyatékos (mozgáskorlátozott, mozgássérült) személy – nem csupán tagjai – javára látja el, az egyébként meghatározott feltételek esetén részesíti őket közhasznú szolgáltatásaiból. Az egyesület hatáskörrel bír vezető testületeinek döntése alapján tagjait előre meghatározott kedvezményekben részesítheti, továbbá tevékenységének érdekkörébe vonhat, és szolgáltatásaiban részesíthet más fogyatékossági csoporthoz tartozó, az egyébként előírt feltételeknek megfelelő személyeket is.

Az egyesület a feladatait működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeinek függvényében, a mozgásfogyatékos emberek sajátos szükségleteinek figyelembe vételével, fokozatosan valósítja meg.

INFORMÁCIÓNYÚJTÁS

Egyesületünk, bármely érdeklődő számára szívesen nyújt információt és ad sorstársi tanácsadást az alábbi témakörökben:

 • Egyesületünkkel kapcsolatos információk, szolgáltatások
 • Tagsággal kapcsolatos információk
 • Támogatásokkal, jogszabályokkal kapcsolatos információk
 • Lakás átalakítási támogatással kapcsolatos információk
 • Rendezvényekkel kapcsolatos információk
 • Helyi csoportok elérhetőségei

Tel.:(56) 514-085
Email: info@msszolnok.hu