Lakás akadálymentesítési támogatás

Lakás Akadálymentesítési Támogatás

Tíz évenként a mozgáskorlátozott személyek 300 ezer forint támogatást kaphatnak, hogy lakásukon akadálymentesítési célú felújítási, átalakítási munkákat végeztessenek el.

A támogatást az alábbi hitelintézetnél lehet igényelni a munkák megkezdése előtt:

OTP Bank
FHB Bank

Akadálymentesítésről beszélünk, amikor  a mozgáskorlátozott személy fogyatékossága jellegéből fakadó, a lakáshasználattal összefüggő életvitel nehézségeit csökkentő, a rendeltetésszerű használatot biztosító műszaki akadálymentesítési munkák elvégzése történik új lakóépületen vagy új lakáson, illetve meglévő lakóépületen vagy használt lakáson.

Jogosultak köre

 1. a mozgásszervi fogyatékos személy, vagy
 2. súlyos mozgáskorlátozott személy.

Súlyos mozgáskorlátozottnak tekintendő az a személy, aki 

 • mozgásszervi fogyatékosnak minősül (fogyatékossági támogatást kap)
 • a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosult mozgásszervi fogyatékosságban szenved,
 • a közlekedőképességében súlyosan akadályozott (ezt a közlekedőképesség és vagy egyéb orvosbizottsági papírokkal tudja alátámasztani)

Mozgásszervi fogyatékosnak azt a személyt kell tekinteni, aki

 • állapota miatt a helyváltoztatáshoz meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy
 • mozgásszervi okból állandó jelleggel ágyhoz kötött, ezért segédeszköz használatára állapota vagy
 • állapotrosszabbodása miatt nem képes, vagy
  meghatározott mozgásszervi betegségben szenved és emiatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható.

A mozgáskorlátozottak közül jogosult lehet az akadálymentesítési támogatásra:

 • az építtető vagy a vásárló, illetve az építtetővel vagy a vásárlóval együtt költöző közeli hozzátartozó vagy élettárs,
 • a lakás tulajdonosa, illetve a tulajdonossal közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy élettárs,
 • az önkormányzati lakásra határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező személy vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy élettárs.

Aki nem tulajdonos és nem önkormányzati bérlakás bérlője, az az akadálymentesítési támogatásra nem tarthat igényt.

A támogatás felhasználása

 • új lakás felépítéséhez,
 • új lakás vásárlásához,
 • lakásszövetkezet tulajdonában lévő, újonnan épített lakrész állandó használati jogának megszerzéséhez,
 • az akadálymentesítés többletköltségeire vehető igénybe.

Összege

Az akadálymentesítési támogatás: 300.000,- Ft maximum. A beruházás ennél többe is kerülhet, de az elszámolható összeg: 300.000,- forint.

Akadálymentesítési munka

 • lépcsőt helyettesítő feljáró, rámpa kialakítása,
 • elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitó berendezések, távnyitó szerkezetek beépítése,
 • kaputelefon beszerelése,
 • korlátok, kapaszkodók beépítése, felszerelése,
 • ajtó kiszélesítése, küszöbök megszüntetése, padlóburkolat csúszásmentesítése, járda kialakítása,
 • beépített bútorok áthelyezése, különleges elhelyezése, kialakítása,
 • különleges fürdőszobai és konyhai berendezések elhelyezése, átalakítása, áthelyezése, kialakítása, csaptelepek, szerelvények, eszközök felszerelése, kialakítása a fogyatékosság jellege által indokolt módon és mértékben,
 • higiéniai helyiségek kialakítása és átalakítása, méreteinek növelése, kádak, zuhanyzó tálcák kiegészítő berendezésekkel történő kiváltása,
 • felvonó, lépcsőjáró emelőszerkezet létesítése,
 • elektromos szerelvények, aljazok, kapcsolók áthelyezése,
 • lakás komfortfokozatának növelése céljából gáz, illetve egyéb, szilárd tüzelőanyag mozgatását nem igénylő közmű bevezetése, illetve belső hálózatának kialakítása, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

Az akadálymentesítési munka része a fenti munkákhoz közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka is, az akadálymentesítés közvetlen költségeinek legfeljebb 40%-áig.

Díjak

Akadálymentesítési támogatás esetén a hitelintézet az igénylőtől a támogatásra való jogosultság elbírálásért az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap hiteles másolatának díját kivéve egyéb díjat, illetve ellenszolgáltatást nem számíthat fel.

Csatolandó dokumentumok

A kérelemhez a következőket kell mellékelni:

 1. az akadálymentesítési munkák elvégzéséhez a lakás, lakóépület tulajdonosának magánokiratba foglalt írásbeli hozzájárulását, amennyiben a támogatást igénylő a lakásnak, lakóépületnek nem tulajdonosa, szükséges.
 2. a mozgáskorlátozottságot igazoló iratokat, melyek a következők lehetnek:
  • a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozattal, vagy
  • a fogyatékossági támogatás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatával, vagy
  • a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez szakorvos által kiállított meghatározott „tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről” szóló hatályos igazolás másolatával, vagy
  • a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy állapotát igazoló hatályos szakvélemény másolatával
  • a súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással, határozattal arról, hogy az igénylő mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott.
 3. az akadálymentesítési munkák műszaki leírását,
 4. az építés költségét tartalmazó költségvetést,
 5. hozzájárulást arról, hogy a támogatás elbírálásához szükséges iratokat a hitelintézet a MEOSZ részére megküldheti,
 6. a támogatást igénylő, annak házastársa, élettársa és az együttköltöző családtag(ok) nyilatkozatát, a lakástulajdonról, állandó lakáshasználati jogról, illetve e jogokhoz kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási eljárásról, valamint önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonyról.